Uppmärksammad etnologisk avhandling om våldtagna män inom vården

2015-12-15 15.57.19Jens Lindbergs avhandling Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik har uppmärksammats i media. Idag, 2 februari, klockan 14.30 intervjuas han i Vetenskapsradion Forum (P1). Redan nu kan du lyssna på ett klipp ur intervjun.

Förra veckan var Jens gäst i podcasten Mediespanarna. Hela podd-avsnittet med Jens finner du här. Han har också intervjuats i ETC samt omnämnts i en ledare i Allehanda.

Ny avhandling: Orsak: Våldtäkt

2015-11-27 11.01.57

Förspikning.

2015-11-27 11.02.26

Uppspikning.

Idag spikade Jens Lindberg sin avhandling Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik (Carlssons).

Från bokens baksida: ”Den svenska sjukvårdens omhändertagande av våldtagna män varierar och många vårdmiljöer saknar rutiner för patientgruppen. I Orsak Våldtäkt beskriver etnologen Jens Lindberg våldtäktsvårdens olika former. Med utgångspunkt i praktisk sjuk- och våldtäktsvård undersöks hur ideal för god vård vävs samman med föreställningar om bland annat kön och sexualitet och vad detta kan ha för betydelse för vården av våldtäktsutsatta män. På så sätt belyser boken den komplexitet, de samspel och de mönster som präglar vårdarbete och ger nya perspektiv på våldtäkt på män som vård- och samhällsfenomen.”

Abstract på engelska finner du här.

Välkomna på disputation fredag den 18 december klockan 10.00 i hörsal F, Humanisthuset. Opponent är Ingeborg Svensson, fil. dr. i etnologi vid Uppsala universitet.

 

”Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?”

158462_lundgren-britta-portratt-maw

Britta Lundgren, professor i etnologi, medverkade den 5:e mars 2015 på temadagen Samhällets utmaningar 2015 som anordnades av Umeå universitet och SLU. Britta talade om lärdomar av massvaccineringen i samband med utbrottet av svininfluensan. Dagen filmades av UR Samtiden och föreläsningarna kan nu ses online på UR:s hemsida.

Se Britta Lundgrens presentation Svininfluensapandemin, vad lärde vi oss?”.

Umeåetnologer om självskada och ekologisk mat

En etnolog kan studera aktuella samhällsfenomen och deltar ofta med värdefulla insikter i samhällsdebatten. Nyligen medverkade vår kollega Anna Johansson på Västerbottensnytt om hur självskadebeteende kan triggas av sociala medier. Ni kan läsa mer och se inslaget här.

Själv blev jag nyligen intervjuad i Västerbottens-Kurrien i samband med ett reportage mat och hållbarhet. Jag intervjuades om de dilemman man kan ha i mataffären som kan stå i vägen för att man handlar ekologisk mat och hur våra kylskåp kan spela roll för vår matkonsumtion. Samtidigt försökte jag också lyfta fram exempel på kreativa lösningar på att minska sin miljöpåverkan.

VK 24 maj 2014

VK 24 maj 2014

Matilda Marshall, doktorand.