Ny avhandling om extraktivt våld på urfolks marker

2017-01-27-10-08-14

Kristina Sehlin MacNeil

Idag har Kristina Sehlin MacNeil genomfört den akademiska traditionen att ”spika” sin avhandling. Detta betyder dels att boken fysiskt spikades upp på universitetsbiblioteket och att den nu är offentlig inför den stundande disputationen. Hennes avhandling bär namnet Extractive Violence on Indigenous Country: Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries (svensk titel: Extraktivt våld på urfolks marker: Konflikter och maktrelationer mellan utvinningsindustrier och urfolk i Sverige och Australien).

Abstract på svenska och engelska samt hela avhandlingen för nedladdning finns nu i DiVA.

Disputationen äger rum fredagen den 17 februari klockan 10.00 i hörsal F, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Florian Stammler, Arctic Centre, University, of Lapland. Varmt välkomna!

Etnologer på Jokkmokks marknad

Nästa vecka är det den årliga vintermarknaden i Jokkmokk. Den som har vägarna förbi kanske är intresserad av något av följande föredrag:

Tisdag 2 februari kl 13:00-20:00: Gruvor – dammar – hållbara framtider? Ett seminarium anordnat av SweMineTechNet, Gruvrealistiska forskarnätverket. Etnologen Angelika Sjöstedt Landén presenterar med titeln Gruvkritik för alternativa samhällen. För detaljerat schema och mer information om forskarnätverket läs mer på Facebook-eventet eller SweMineTechNets hemsida.

Tisdag 2 februari 16:00-16:45: Myren -renskötare berättar. Föreläsning med Ann-Catrine Blind och etnologen Kajsa Kuoljok. Mer information finner du här.

Fredag 5 februari kl 16:30-17:30: Strukturellt och kulturellt vård – majoritetssamhällen och urfolk. Föredrag med etnologen Kristina Sehlin MacNeil och Niila Inga, ordförande i Laevas sameby. Mer information finner du i vintermarknadens program.

Kristina Sehlin MacNeil på Kafé Station den 12 november

Imorgon – torsdag 12 november – är det dags för Vetenskapslunch klockan 12.15 på Kafé Station. Denna vecka är det etnologidoktoranden Kristina Sehlin MacNeil som tagit över stafettpinnen och som håller föredraget Strukturellt och kulturellt våld: Majoritetssamhällen och urfolk. Föredragen brukar vara cirka 20 minuter långa och därefter finns möjlighet att ställa frågor. Det är fri entré och det går att köpa fika/lunch på plats, men det rekommenderas att komma i god tid.

Plats: Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2c, Umeå.

Ny termin – nya etnologiska perspektiv

Höstterminen har precis dragiföreläsning pågår kopiat igång och vi välkomnar våra nya studenter!

Det är mycket som händer nu i höst. Förutom alla kurser har vi även disputationer på gång. Först ut, fredag den 25:e september klockan 10, är Magnus Stenius som disputerar med sin avhandling om MMA-sport: The Body in Pain and Pleasure, an Ethnography of Mixed Martial Arts. Mer om detta inom kort.

På Kafé Station kommer både Britta Lundgren (15 oktober) och Kristina Sehlin MacNeil (12 november) hålla vetenskapsluncher. Läs mer om vetenskapsluncherna.

Redan nu kan ni lyssna på Kristina Sehlin MacNeil, doktorand i etnologi, som igår intervjuades i Sameradion om kulturellt och strukturellt våld. Kristina berättar om en debattartikel som publicerades i Aftonbladet av LKAB och Laevas sameby för två år sedan och problematiken med denna debattartikel. Kristina har nyligen publicerat en vetenskaplig artikel om ämnet i Ethnologia Scandinavica (vol 45, 2015): Shafted: A Case of Cultural and Structural Violence in the Power Relations Between a Sami Community and a Mining Company in Northern Sweden. Lyssna på intervjun.

Återigen, välkomna till en spännande hösttermin!

”Att läsa etnologi ger dig Aha-upplevelser utöver det vanliga!”

IMG_2671

Möt Lis-Mari Hjortfors, etnolog på det lulesamiska museet Árran (tjänstledig) och doktorand på institutionen för språkstudier/Vaartoe-CeSam centrum för samisk forskning. 

– Mitt forskningsprojekt handlar om Laestadianismens påverkan på samernas identitet och traditioner i lulesamiskt område. Jag vill jämföra varför det så stor skillnad på väckelserörelsen mellan Sverige och Norge. Det är samma släkt på varsin sin sida om gränsen. Jag kommer att använda mig av etnografiska metoder så som intervjuer och deltagande observation samt en del arkivstudier. Fokus är på samtiden.

Min grundutbildning var kulturvetarlinjen med inriktning etnologi. Jag har också läst arkeologi, kulturminnesvård, museologi, samisk religion mm. Jag ville läsa etnologi för att förstå hur olika individer och sociala grupper i samhället gestaltar sin tillvaro utifrån sociala, ekonomiska och kulturella förutsättningar.

Jag valde också etnologi för att bättre förstå vilken roll kön och/eller människornas tillhörighet till en viss klass, generation eller etnisk grupp har för betydelse i sammanhanget, och på vilka sätt man påverkas av rådande maktstrukturer och samhällsnormer. Jag var speciellt intresserad av hur den samiska kulturen var synlig eller osynlig i samhället.

Folkloristik var särskilt givande
– Jag tyckte särskilt mycket om inslagen om folkloristik och att arbeta med levnadsberättelser. Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med etnologisk dokumentation. Det har varit viktigt att få den muntliga historierna på pränt och att intervjuer är en viktig källa. Jag själv är lulesame och har haft det som mitt kall att dokumentera det samiska för eftervärlden och kommande generationer.

Vem skulle du rekommendera att läsa etnologi och varför? 
– 
Jag skulle vilja att var och en som går på universitet skulle få med sig någon kurs i etnologi. Etnologi är ett ämne som alla borde läsa. Det är så fantastiskt när man börjar förstå sociala och kulturella sammanhang. Att det finns strukturer, makt och genus i samhället både synligt och osynligt. Att läsa etnologi ger dig Aha-upplevelser utöver det vanliga!

Vill du läsa etnologi till hösten? Sök senast 15 april!