Disputationer i etnologi

Gott nytt år!

hallbarhet-till-middag

Hållbarhet till middag (Symposion)

Det etnologiska året här i Umeå börjar med två disputationer. Fredagen den trettonde (!) januari försvarar Matilda Marshall sin avhandling Hållbarhet till middag: En etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras. (Läs abstract här.) Opponent är docent Magdalena Petersson McIntyre, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet. Disputationsakten äger rum klockan 10.00 i hörsal F i Humanisthuset.

Kristina Sehlin MacNeil disputerar fredagen den 17 februari klockan 10.00 i hörsal F, Humanisthuset. Hennes avhandling bär titeln Extractive Violence on Indigenous Country: Sami and Aboriginal Views on Conflicts and Power Relations with Extractive Industries. Opponent är Florian Stammler, Research Professor, Arctic Anthropology, Arctic Centre, University, of Lapland.

Varmt välkomna!

Etnolog ny skribent på Forskarbloggen

Doktorand Kristina Sehlin MacNeil är ny skribent på Umeå Universitets forskarblogg. Läs hennes första inlägg Öppna den. Läs den” här. Det handlar om boken Sven Lindqvists bok Terra Nullius och Kristinas reflektioner från fältarbetet i Australien. Kristina forskar om konflikter mellan urfolk och gruvbolag i både Sverige och i Australien.

Svininfluensan och berättelsers makt

På institutionen pågår ett stort forskningsprojekt vid namn ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar” som leds av professor Britta Lundgren. Med avstamp i svininfluensan och de farhågor som uppstod 2009 studeras allmänhetens och myndigheters oro och resonemang före, under och efter epidemin och den massvaccination som initierades. Till projektet är även postdoktor Karine Aasgaard Jansen knuten. Karine jämför de olika skandinaviska ländernas inställningar.

Här kan ni läsa en intervju med Britta om projektet.