Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet

2016-12-19-16-18-09

Kulturella Perspektiv nr 3-4 2016.

Ett nytt nummer av Kulturella Perspektiv har anlänt från tryckpressarna. Nummer 3-4 2016 har temat Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet. Temat kommer från en panel på 33:e etnologiska och folkloristiska kongressen i Köpenhamn 2015. Temats artikelbidrag är författade av Magnus Öhlander (SU), Katarzyna Wolanik Boström (UmU), Helena Pettersson (UmU), Lisa Wiklund (SU och GU), Jenny Ingridsdotter (SH) och Anna Rådström (UmU).

Två etnologer vid Umeå universitet bidrar även med två kortare texter. Evelina Liliequist har läst Våldets kön: Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser (Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona 2015) och Roger Jacobsson har läst Frtiz von Dardel: Han som tecknade sitt liv Angela Rundquist 2016).

Vi passar även på att gratulera Kulturella Perspektiv till 25-årsjubileet! Läs mer om tidskriften på institutionens hemsida.

Höstterminen är igång

2016-09-27-13-29-31Sedan några veckor är höstterminen i full gång. Vi har fått en ny kull studenter på Kulturanalysprogrammet och distanskursen Etnologi A2: Ritualer i samhället och kulturanalys i det förflutna är igång. Vi är också glada över att ha fått två nya doktorander i etnologi hos oss: Christine Bylund och Linnea Helmersson. Deras forskning rör välfärd och familjeliv för personer med normbrytande funktionalitet respektive berättelser och autenticitet inom polska och lindy hop. Christine och Linnea kommer under hösten att presentera sig och sin forskning mer ingående här på bloggen under hösten.

Ett nytt nummer av Kulturella Perspektiv har också hunnit lämna tryckpressarna. Nummer 2/2016 har temat Konsumtionskultur och digitalisering.

Håll utkik här och på vår Facebook-sida för senaste nytt hos etnologerna på Umeå universitet!

Etnologer skriver och fikar

2016-01-14 14.41.53

Kulturella perspektiv nr 3-4 2015 – nu på våra skrivbord.

Här på institutionen för kultur- och medievetenskaper i Umeå har vi en återkommande tradition. Varje gång ett nytt nummer av Kulturella Perspektiv utkommer bjuder chefredaktör Roger Jacobsson på tårta till uppackandet av tidskriften. Det är en uppskattad tradition.

Idag var det dags igen då ett stort dubbelnummer lanserades och tidskriften fått förnyat förtroende från Vetenskapsrådet. Nummer 3-4 (2015) har temat Etnologer som lutar sig ut från sina forskarbord. De inbjudna forskarna har fått utgå från vad de hade på sitt arbetsbord och tar oss bland annat till vintagemarknader, på digitala resor, in i diskussioner om våld, till naturhistoriska utställningar och på vandring med David Bowie i Berlin.

Läs mer om Kulturella Perspektiv här.

 

Mycket verkstad hos Umeåetnologerna inför julen

Så här nära julen händer det mycket hos etnologerna på Umeå universitet. Som en trevlig och tidig julklapp har tidskriften Kulturella Perspektiv fått förnyat stöd från Vetenskapsrådet. Tidskriften får drygt en halv miljon kronor för att fortsätta hålla högsta vetenskapliga kvalitet! Läs mer här.

Karine Aasgaard Jansens föredrag på WHO om Chikungunya går nu att lyssna på tillsammans med en powerpointpresentation. Se här!

Professor Britta Lundgren har utsetts till ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. Här kan du läsa mer om denna nyhet.

Matilda Marshall har blivit intervjuad i webtidningen Aspiranten som drivs av journaliststudenter vid Umeå universitet. Läs intervjun om julklappar och välgörenhet här.

2015-12-15 15.57.19

Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik. Jens Lindberg (2015).

Och till sist vill vi passa på att påminna om att Jens Lindberg disputerar på fredag den 18 december klockan 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Varmt välkomna!

Nytt nummer av Kulturella Perspektiv ute!

2015-11-04 12.43.05

KP nr 2/2015

Senaste numret av Kulturella Perspektiv har levererats från tryckpressarna! I detta nummer kan du läsa om smutsig etnografi (Kim Silow Kallenberg), vigselritualer (Barbro Blehr), välfärdsfantasier i Storbritannien (Karen West och Anna Sofia Lundgren) och jazz i Ghana (Helena Wulff).

Mer om tidskriften Kulturella Perspektiv finner du på institutionens hemsida.

Döden, döden, döden

Skärmavbild 2015-03-26 kl. 10.53.49

Långfredag, dagen som ”firas” till minne av Jesu korsfästelse. Långfredag skulle präglas av sorg och stillhet eftersom dagen hade varit varit lång och plågsam för Jesus på korset. I Sverige fanns fram till 1969 ett förbud mot offentliga nöjesetablissemang att hålla öppet. Därför var affärer, restauranger och danslokaler stängda. Allmän frid skulle råda och traditionen var att man skulle undvika onödiga aktiviteter och måltiderna bestod av enkel mat (Källa: Nordiska museet). Läs mer om Långfredag och andra dagar under påsken på Nordiska museets hemsida.

Hur kan vi förstå döden ur ett kulturellt perspektiv? Läs mer om detta i Kulturella Perspektivs temanummer: Perspektiv på döden.

 

Berättande och berättelser

I det nutida samhället har det blivit mycket viktigt att ha en berättelse. Inte minst är det i frågor om identitet och uppmärksamhet, att göra sig synlig och trovärdig, som betydelsen av berättelser förs fram. Detta gör också att berättelser är en lättillgänglig och tacksam källa i kulturanalytiska sammanhang: där finns möjligheter att hitta hur människor eller organisationer ser på sig själva och sin omvärld, och vilka egenskaper och erfarenheter de vill förknippas med. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att alla texter inte är berättelser, eller att en berättelse alltid har samma form och innehåll. I det tvärvetenskapliga narrativseminariet jag leder har vi diskuterat vikten av att uppmärksamma den språkliga formen hos de berättelser vi studerar. I det nyutkomna numret av Kulturella Perspektiv (nr 4 2014) har vi skrivit artiklar som tar upp olika aspekter; hur berättarsituationen och samspelet med lyssnare/intervjuare påverkar den språkliga formen, vem som får berätta och hur man skapar auktoritet för sig själv som berättare, hur mycket kan man generalisera från individuella berättelser. Med artiklarna vill vi öka uppmärksamheten på berättelser som del av vardagens kommunikationsformer, och ge bidrag till metoder för att studera berättande i samhällslivet.

Alf Arvidsson

Berättade – uttryck, samspel, förhandlingar

2014-12-19 13.18.02

KP nr 4/2014

Det lider mot jul och tryckpressarna här på universitetet har gått varma. Ytterligare ett nummer av Kulturella Perspektiv har utkommit denna vecka. Nr 4/2014 går under temat Berättande – uttryck, samspel, förhandlingar. I detta nummer kan ni läsa följande artiklar:

Alf Arvidsson och Katarzyna Wolanik Boström – Berättande: uttryck, samspel, förhandling

Daniel Andersson – ”En sån här flummig typ, det har jag då aldrig tänkt att jag skulle bli” Nattativ praktik och identitet i intervjuer med småskaliga ekologiska lantbrukare i övre Norrland

Katarzyna Wolanik Boström – Migrationsberättelser i samspel

Coppélie Cocq – Att intervjua och återberätta: Intervjuer, narrativ interaktion och berättigande

Alf Arvidsson – Berättelse, beskrivning, auktoritet

Asbjørg Westum – Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material

Läs mer om Kulturella Perspektiv eller beställ en prenumeration i julklapp här.

Etnologin och det förflutna

2014-12-16 15.05.36

KP nr 3/2014

Det senaste numret av den etnologiska tidskriften Kulturella Perspektiv (nr 3/2014) har precis kommit. Denna gång är det ett metodnummer vid namn Etnologin och det förflutna som fokuserar på det historiska perspektivet som har en viktig roll i etnologins ämnesidentitet.

I detta nummer medverkar:

Maria Vallström och Rebecka Lennartsson – Etnologin och det förflutna: Plocka russinen ur kakan eller missa Jesusbarnet i krubban

Rebecka Lennartsson – Arkivetnografi eller Reflektioner över en tappad biljett

Alf Arvidsson – Medhårs eller mothårs: Etnologisk forskning i relation till intern historieskrivning

Helena Hörnfeldt – Etnologiska möjligheter: Om rörlighet mellan historia och samtid

Maria Vallström – ”Vem ska befria mig från detta förskräckliga förflutna?” Om patientperspektiv, historia och metod

Mikael Vallström – Livsviktig historia?: Bäsksjöbrev, självbiografiskt berättande och existensfrågans metodologi

Sven-Erik Klinkmann – Roy Rabb och anakronismen

Kulturella Perspektiv ges ut vid Umeå universitet. Mer information om tidskriften, prenumeration och tidigare nummer går att läsa här.