Mycket verkstad hos Umeåetnologerna inför julen

Så här nära julen händer det mycket hos etnologerna på Umeå universitet. Som en trevlig och tidig julklapp har tidskriften Kulturella Perspektiv fått förnyat stöd från Vetenskapsrådet. Tidskriften får drygt en halv miljon kronor för att fortsätta hålla högsta vetenskapliga kvalitet! Läs mer här.

Karine Aasgaard Jansens föredrag på WHO om Chikungunya går nu att lyssna på tillsammans med en powerpointpresentation. Se här!

Professor Britta Lundgren har utsetts till ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. Här kan du läsa mer om denna nyhet.

Matilda Marshall har blivit intervjuad i webtidningen Aspiranten som drivs av journaliststudenter vid Umeå universitet. Läs intervjun om julklappar och välgörenhet här.

2015-12-15 15.57.19

Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik. Jens Lindberg (2015).

Och till sist vill vi passa på att påminna om att Jens Lindberg disputerar på fredag den 18 december klockan 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Varmt välkomna!

Umeåetnolog föreläser för WHO

Karine Aasgaard Jansen har inbjudits av Världshälsoorganisationen (WHO) att hålla en föreläsning på huvudkontoret i Genève. Den 3 december håller hon föredraget ”Negotiating disease aetiology: Public Health interventions and the 2005 to 2007 chikungunya epidemic in Reunion”. Karine kommer att tala om hennes forskning om sjukdomen chikungunya på ön Reunion i Indiska oceanen. Det ska gå att följa föredraget via video och Twitter och vi återkommer i någon av våra kanaler när vi vet mer om detta.

Vi kan passa på att berätta Karine har nyligen erhållit pengar från Vetenskapsrådet för projektet ”Kultur och smitta: Chikungunya-epidemin (2005-2007) i den västra Indiska oceanen”.

Projektet är en komparativ etnografisk studie av föreställningar om smittsam sjukdom med sjukdomen chikungunya på Mayotte, Reunion och Mauritius som exempel.

Läs mer om Karines forskning och publikationer här.

Svininfluensan och berättelsers makt

På institutionen pågår ett stort forskningsprojekt vid namn ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar” som leds av professor Britta Lundgren. Med avstamp i svininfluensan och de farhågor som uppstod 2009 studeras allmänhetens och myndigheters oro och resonemang före, under och efter epidemin och den massvaccination som initierades. Till projektet är även postdoktor Karine Aasgaard Jansen knuten. Karine jämför de olika skandinaviska ländernas inställningar.

Här kan ni läsa en intervju med Britta om projektet.