Uppmärksammad etnologisk avhandling om våldtagna män inom vården

2015-12-15 15.57.19Jens Lindbergs avhandling Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik har uppmärksammats i media. Idag, 2 februari, klockan 14.30 intervjuas han i Vetenskapsradion Forum (P1). Redan nu kan du lyssna på ett klipp ur intervjun.

Förra veckan var Jens gäst i podcasten Mediespanarna. Hela podd-avsnittet med Jens finner du här. Han har också intervjuats i ETC samt omnämnts i en ledare i Allehanda.

Mycket verkstad hos Umeåetnologerna inför julen

Så här nära julen händer det mycket hos etnologerna på Umeå universitet. Som en trevlig och tidig julklapp har tidskriften Kulturella Perspektiv fått förnyat stöd från Vetenskapsrådet. Tidskriften får drygt en halv miljon kronor för att fortsätta hålla högsta vetenskapliga kvalitet! Läs mer här.

Karine Aasgaard Jansens föredrag på WHO om Chikungunya går nu att lyssna på tillsammans med en powerpointpresentation. Se här!

Professor Britta Lundgren har utsetts till ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. Här kan du läsa mer om denna nyhet.

Matilda Marshall har blivit intervjuad i webtidningen Aspiranten som drivs av journaliststudenter vid Umeå universitet. Läs intervjun om julklappar och välgörenhet här.

2015-12-15 15.57.19

Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik. Jens Lindberg (2015).

Och till sist vill vi passa på att påminna om att Jens Lindberg disputerar på fredag den 18 december klockan 10.00 i Hörsal F, Humanisthuset. Varmt välkomna!

Ny avhandling: Orsak: Våldtäkt

2015-11-27 11.01.57

Förspikning.

2015-11-27 11.02.26

Uppspikning.

Idag spikade Jens Lindberg sin avhandling Orsak: Våldtäkt. Om våldtagna män i medicinsk praktik (Carlssons).

Från bokens baksida: ”Den svenska sjukvårdens omhändertagande av våldtagna män varierar och många vårdmiljöer saknar rutiner för patientgruppen. I Orsak Våldtäkt beskriver etnologen Jens Lindberg våldtäktsvårdens olika former. Med utgångspunkt i praktisk sjuk- och våldtäktsvård undersöks hur ideal för god vård vävs samman med föreställningar om bland annat kön och sexualitet och vad detta kan ha för betydelse för vården av våldtäktsutsatta män. På så sätt belyser boken den komplexitet, de samspel och de mönster som präglar vårdarbete och ger nya perspektiv på våldtäkt på män som vård- och samhällsfenomen.”

Abstract på engelska finner du här.

Välkomna på disputation fredag den 18 december klockan 10.00 i hörsal F, Humanisthuset. Opponent är Ingeborg Svensson, fil. dr. i etnologi vid Uppsala universitet.

 

Nätdroger i kulturanalys

Jens Lindberg, doktorand i etnologi skriver i dagens blogginlägg om hur ett etnologiskt och kulturanalytiskt perspektiv kan användas för att förstå och kunna säga något om nätdroger.

I mitten av december 2014 höll den nya folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström ett möte för att diskutera möjliga strategier mot nätdroger. Bland mötesdeltagarna fanns representanter från exempelvis Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Polisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Statens kriminaltekniska Laboratorium och Justitiedepartementet. I det pressmeddelande som meddelar detta (se: http://www.regeringen.se/sb/d/18071/a/251991, 2015-02-05) går det att utläsa hur ministern själv är oroad över den senaste tidens utveckling, det är en utveckling som regeringen ”tar på allvar” och att man har ”…målet om ett antal konkreta åtgärder för att bekämpa användningen av nätdroger och Spice”. Det är av den anledningen som regeringen representerad av Wikström har kallat till ett antal möten.

Nätdroger är ett relativt nutida fenomen och det är tydligt hur det skapat nya utmaningar för de myndigheter och organisationer som arbetar mot droger. Syntetiskt framställda droger som går att köpa lagligt på nätet framställs inte sällan i ordalag som Wikströms. Samtidigt målas nätdroger upp som en möjlighet. I många mediareportage har fenomenet kopplats samman med internet och ungdomskultur. Där sägs lågt pris, drogernas laglighet men framförallt tillgänglighet öka möjligheterna att få tag i droger. Nätdroger har också visat sig locka nya grupper. Både bland unga och bland äldre med ett redan etablerat missbruk.

Men, hur går då detta att förstå och vad skulle ett etnologiskt och kulturanalytiskt perspektiv kunna säga om nätdroger? Just nu intresserar jag mig för de samspel och glapp som finns mellan aktörer – myndigheter, teknologier, organisationer, användare, media och brukare – inom området nätdroger och hur de förhållandena ger form år fenomenet. Politiska utspel som folkhälsoministerns eller alarmerande mediarubriker är en liten del av de politiska, sociala, vetenskapliga och kulturella faktorer som bidrar till dess utformande. Att anlägga ett kulturanalytiskt perspektiv på nätdroger kan alltså vara att undersöka hur fenomenet blir till och upprätthålls genom de betydelser som det tillskrivs. I fallet nätdroger sker skiften ständigt. Folkhälsoministern har just öppnat för ny lagstiftning som ska hindra tillverkning och spridning, men forskare med insyn menar att en sådan lag blir svår att tillämpa. Likt faktiska nätdroger ändrar det kulturella fenomenet nätdroger struktur och kommer efter lagändring att ha en lite annorlunda form.

Jens Lindberg, Etnolog.