Ätande och gränsskapande

Under terminens två första veckor har studenter på Etnologi A och på Kulturentreprenörsprogrammets första termin drillats i observation som etnografisk metod. Under ledning av Håkan Berglund-Lake och Matilda Marshall har studenterna i grupp fått testa på att göra observationer och i centrala Umeå utifrån syftet ”att observera ätande och gränsskapande i en offentlig miljö”. Observationerna har mynnat ut i korta observationsrapporter i vilka studenterna fått presentera sina iakttagelser och demonstrera sina analytiska färdigheter. Texterna har därefter diskuterats på ett seminarium.

Nära Rådhustorget stod två korvkiosker. En grupp valde att titta nämre hur den ena skapade sitt eget utrymme i det offentliga.

Nära Rådhustorget stod två korvkiosker. En grupp valde att titta nämre hur den ena skapade sitt eget utrymme i det offentliga.

Den omgivande miljön kan påverka ätandet och ätande kan också ha inverkan på miljön. De nio olika studentgrupperna identifierade snabbt flera platser i centrala Umeå där det vardagliga ätandet skapade platser där särskilda normer reproducerades. Med skärpta sinnen undersöktes caféer, ett torg, en korvvagn, en snabbmatsrestaurang samt en så kallad food court inne i shoppinggallerian Utopia. De observerade olika former av sociala och inbyggda gränsmarkörer i dessa miljöer. Kulturella normer kring privat och offentligt, närhet och distans diskuterades. Flera grupper analyserade sitt material från dessa ätandemiljöer utifrån ålder- och genusperspektiv.

2015-09-08 11.28.22

En grupp observerade hur Renmarkstorget används som lunchplats. Här befinner de sig precis vid gränsen mellan sommar och höst, dvs utanför en tom utomhusservering, med blicken riktad mot några matvagnar.

Utopias food court med tre olika matställen intresserade flera grupper.

Utopias food court med tre olika matställen intresserade flera grupper.

2015-09-08 11.43.58

Några grupper valde att beställa egen mat eller dryck då de upplevde att de gick över sociala gränser när de uppehöll sig på matplatserna utan att äta själva.

När grupperna inför seminariet läste varandras texter började de finna mönster, de kunde se hur personer betedde sig och tog plats på liknande vis på de olika matställena. Dessutom funderade de över begreppet ”reflexivitet”, hur deras förförståelse påverkade materialet och analysen. Många skarpa iakttagelser och kloka reflektioner som kom fram under observationsmomentet. Det ska bli mycket spännande att få följa dessa studenter resten av terminen!

2015-09-08 11.31.41

En grupp frågade sig människor, utifrån ålder, kön och genus, skapar gränser när de äter på McDonalds. Här under handledning av Håkan.

Text och foto: Matilda Marshall

Att observera gränser

Jens och en studentgrupp diskuterar hur individer uppehåller sig på busshållplatser.

Jens och en studentgrupp diskuterar hur individer uppehåller sig på busshållplatser.

I veckan har studenterna på Etnologi A varit ute på sin första observationsövning. På området runt Umeå Östra station och Norrlands universitetssjukhus har studenterna fått göra observationer utifrån temat gränser. De fick utforma syften och frågeställningar för att precisera sin studie. Under drygt två timmar observerades det rörelsemönster och anteckningsblock fylldes med platsbeskrivningar.

Andaktsrummets gränser sträcker sig långt utanför tröskeln, observerade en studentgrupp.

Andaktsrummets gränser sträcker sig långt utanför tröskeln, observerade en studentgrupp.

Det var många intressanta iakttagelser som gjordes. Studenterna blev nyfikna på hur personer skapar sina egna personliga utrymmen och hemkänsla i en offentlig miljö. Hur uppstår mellanrum mellan individer, undrade en grupp. En annan grupp frågade sig hur kan väntan skilja sig mellan ett andaktsrum och en vänthall? Det noterades också hur hur det privata förtidsvalet äger rum på en offentlig arena.

Utifrån sina observationer skrev studenterna sedan en text som låg till grund för ett metodseminarium. Studenterna har alltså fått träna sin etnologiska blick, formulera ett forskningssyfte och försöka dokumentera sina erfarenheter i text och ord.

Mellanrum. Dörrparti mellan ute och inne.

Mellanrum. Dörrparti mellan ute och inne.