Synliggörande av queer historia

Under Umeå Europeiska Filmfestival hölls ett samtal om synliggörande av queer historia. Samtalet var en del av programmet ”Making communities: life after the revolution” som Lesbisk Makt gjorde tillsammans med Konstfrämjandet i Västerbotten och Umeå Europeiska Filmfestival.

Hur synliggörs queer historia och varför göra på just det sättet? På vilket sätt kan gestaltning och visuell kommunikation vara politiska verktyg i synliggörandet av queer historia? Med vilka ord, av vem och för vilka återberättas historien?

Moderator för samtalet var Evelina Liliequist, doktorand i etnologi vid Umeå universitet som forskar om betydelsen av sociala medier för hbtq-personer i norra Sverige.

Medverkande:

Elfrida Bergman är kulturanalytiker och normkritisk konsult. Tillsammans med Sara Lindquist driver Elfrida, genom föreningen Lesbisk Makt, projektet Myter och Verkligheter – En Lesbisk Odyssé. Projektet synliggör och utforskar lesbisk historia och nutid i Norrland. (Elfrida är alumn från kulturanalysprogrammet på Umeå universitet, läs och hör mer om kulturanalysprogrammet här: Elfrida om att vara kulturanalytiker)

Anna Linder är verksam som konstnär, curator och kulturproducent. Under åren 2013-2017 var hon konstnärlig forskare vid Akademin Valand i Göteborg med projektet Queera rörliga bilder. Under 2016 initierade Linder The Swedish Archive for Queer Moving Images som en del av hennes forskning och synliggörande av queer historia.

IMG-8507

Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, var moderator för samtalet.

 

Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet

2016-12-19-16-18-09

Kulturella Perspektiv nr 3-4 2016.

Ett nytt nummer av Kulturella Perspektiv har anlänt från tryckpressarna. Nummer 3-4 2016 har temat Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet. Temat kommer från en panel på 33:e etnologiska och folkloristiska kongressen i Köpenhamn 2015. Temats artikelbidrag är författade av Magnus Öhlander (SU), Katarzyna Wolanik Boström (UmU), Helena Pettersson (UmU), Lisa Wiklund (SU och GU), Jenny Ingridsdotter (SH) och Anna Rådström (UmU).

Två etnologer vid Umeå universitet bidrar även med två kortare texter. Evelina Liliequist har läst Våldets kön: Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser (Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona 2015) och Roger Jacobsson har läst Frtiz von Dardel: Han som tecknade sitt liv Angela Rundquist 2016).

Vi passar även på att gratulera Kulturella Perspektiv till 25-årsjubileet! Läs mer om tidskriften på institutionens hemsida.

Etnologidoktorand tilldelad Nobel Pride Award

IMG_8071

Evelina Liliequist

Evelina Liliequist, doktorand i etnologi har tilldelats Nobel Pride Award för sin artikel ”De försvinner nästan. När de blir äldre, alltså.” (2012) samt ett mångårigt engagemang i hbtq-frågor. Prisutdelare är Spectrum Umeå (lokalavdelning av Sveriges förenade hbtq-studenter).

Även kollegan Josefine Wälivaara, doktor i Drama teater film, tilldelades pris för sin avhandling Dreams of a Subversive Future: Sexuality, (Hetero)normativity, and Queer Potential in Science Fiction Film and Television. Elfrida Bergman, alumn från Kulturanalysprogrammet, fick pris för projektet Queering Sápmi.

Grattis Evelina, Josefine och Elfrida!

Kulturanalytikerna anordnar event om jämställdhet den 22 november

I morgon tisdag 22 november genomför studenterna på Kulturanalysprogrammet ett event om jämställdhet, och hur man kan jobba med jämställdhet i olika sektorer.

Eventet är öppet för alla intresserade, och det är bara att titta in en kortare eller längre stund.

Lokal: Rum för lärande, Humanisthuset, Umeå universitet.

Program
09:30-10:00 Uppstart, öppning
10:00-11:00 Vård, Skola och Omsorg. Föreläsare Jenny Saba Persson
11:00-11:15 Kaffe
11:15-12:15 Turism, Upplevelse och Kultur. Föreläsare Emma Swanström
12:15-13:15 Lunch
13:15-14:15 Ekonomi, Organisation och Näringsliv. Föreläsare Evelina Liliequist och Emma Swanström
14:15-14:30 Avslutning
14:30-16:00 Mingel, nätverkande och samtal.

Föredrag på Luleå Pride: Sociala nätverkssajter för icke-heterosexuella

IMG_8071

Evelina Liliequist, doktorand i etnologi, digital humaniora

Hej, tänkte bara berätta… Jag har blivit inbjuden att hålla ett föredrag på Luleå Pride den 18:e juni om mitt pågående avhandlingsarbete. I min avhandling analyserar jag betydelsen av sociala nätverkssajter för icke-heterosexuella personer, bland annat framskymtar teman om nätet som en dörröppnare och för andra som en plats där en digital garderob behövs. Detta och lite till kommer jag berätta mer om i Luleå, varmt välkommen då!

Tid: Lördag 18 juni 16:00-16:45
Sessionssalen stadshuset
Om du vill veta mer om mitt avhandlingsprojekt eller komma i kontakt med mig så finns mer info här.

 

Evelina Liliequist pratar på Skellefteå Pride 28 november

Featured image

28-30 november är det dags för allra första upplagan av Skellefteå Pride. Jag har blivit inbjuden att berätta lite om mitt avhandlingsprojekt Icke-heterosexuella online – Digital öppenhet för alla? Jag kommer att berätta om projektet och samtala tillsammans med publiken om sociala mediers betydelse för icke-heterosexuella och vilka möjligheter och begränsningar digitala forum har. Vad får det till exempel för konsekvenser för de som av olika skäl inte vill/kan/törs/får vara öppna, att många RFSL-föreningar i dag använder Facebookgrupper som sin primära informationskanal, och ofta har valt öppna sekretessinställningar vilket gör att alla som har ett konto på FB kan läsa inlägg och se vilka som är med i gruppen?

Varmt välkomna att delta på seminariet, mer information hittar du här.

”Varför jag blev etnolog” – del 2

Jag minns mycket väl min första dag som universitetsstudent, året var 2005 och jag hade valt etnologi efter att ha sneglat mot litteraturvetenskap, sociologi och psykologi. Egentligen visste jag nog inte exakt vad det var, men det verkade spännande. Folklivsforskning, hur folk lever, hur de agerar, hur de tänker och känner. Efter 5 minuters föreläsning förstod jag att jag hade valt rätt. Genus, populärkultur, normkritik, mångfald, områden som tickade alla mina intresseområden.

Jag valde efter A-kursen att läsa vidare på Kulturanalysprogrammet som jag såg som en sorts arbetslivsanpassad variant av etnologi-ämnet. Under 4 år fick jag sedan utveckla min kunskap och när jag sedan kom ut i arbetslivet märkte jag hur mycket den etnologiska och kulturanalytiska kunskapen faktiskt behövdes och efterfrågades. Jag t ex gjorde ett par uppdrag för Umeå kommun rörande hbtq-personers livssituation, bland annat var jag med i en arbetsgrupp och konsulterade i trygghetsfrågor när den nya gångtunneln vid Umeå centralstation skulle byggas.

När det sedan utlystes doktorandtjänster var jag snabb att skicka in en ansökan eftersom jag ville få ägna mig åt etnologisk forskning. Jag vill fortfarande förstå mig på, lyssna och fånga människors livsöden, analysera och (förhoppningsvis) bidra till förbättringar i människors livssituation. Jag är i dag väldigt tacksam att jag valde just etnologi den där gången för snart 10 år sen. Det har berikat mig som människa och har lett till ett yrke som jag med glädje utför.

1391585_10202301609081560_1019689779_n

– Evelina Liliequist är sedan september 2014 doktorand i etnologi inom fältet digital humaniora. Hon har en magisterexamen i kulturanalys från Umeå universitet. Hennes avhandling undersöker bruk och betydelser av sociala medier för icke-heterosexuella personer.

Nya etnologidoktorander

Nyligen har två nya doktorander antagits i etnologi i Umeå.  Evelina Lindahl har blivit anställd på en tjänst med inriktinng mot digital humaniora, som del av fakultetens satsning på det området. Så här presenterar hon sitt projekt:

Hbtq-personer online – den digitala öppenheten för alla? Syftet med den här studien är att kartlägga olika forum för hbtq- personer på sociala medier som t ex Facebook och andra digitala mötesplatser för  hbtq-personer samt undersöka hur de förhåller sig till dessa. Hur använder hbtq-personer sociala forum på internet och vilken betydelse tillskriver de dem? Hur förhåller de sig till öppenheten online? Äldre hbtq-personers erfarenheter och tankar kommer att vara centralt i avhandlingen.

Johan Hallqvist har blivit anställd på en tjänst inom genusforskarskolan. Hans projekt heter Crossing borders of (human) friendship – an intersectional study of gender, age and humanity in alternative relations. “Syftet med avhandlingsprojektet är att utifrån ett intersektionellt perspektiv med fokus på kön, ålder och mänsklighet, undersöka vänskapsdiskurser som på olika vis bryter mot dominerande föreställningar om vänskap: relationen människa-djur, människa-människa via onlinespel samt människa-robot. Centrala frågeställningar är: Hur beskrivs och upplevs vänskap och gränser för vänskap av människor i alternativa vänskapsrelationer? Hur görs kön, ålder och mänsklighet i alternativa vänskapsrelationer? Hur reglerar normerande föreställningar om vänskapsrelationer mänsklighet, kön och ålder i alternativa vänskapsrelationer? Hur upprätthåller talet om alternativa vänskapsrelationer normerande vänskapsdiskurser?”

Vi hälsar våra nya kollegor varmt välkomna!