Ny bok: Digital politik

Den nyutkomna boken Digital Politik: Sociala medier, deltagande och engagemang har tre redaktörer som är knutna till institutionen för kultur- och medievetenskaper samt sociologiska institutionen vid Umeå universitet: Eric Carlsson (MKV), Bo Nilsson (etnologi) och Simon Lindgren (sociologi). Boken handlar om sociala medier och politik i människors vardagsliv. Bland bidragen finnes etnologerna Anna Johansson, Linda Berg och Jenny Gunnarsson Payne.

Läs mer om boken på fakultetens hemsida och på förlagets hemsida.

Bo Nilsson tilldelas Studentkårens pedagogiska pris!

109308_bo-nilsson

Bo Nilsson, vinnare av Umeå Studentkårs pedagogiska pris 2015.

Bo Nilsson, professor i etnologi och lärare på Kulturanalysprogrammet har tilldelats Umeå Studentkårs pedagogiska pris.  

”För ett stort engagemang i lärarrollen, ett reflekterande förhållningssätt till pedagogik, sin strävan att ständigt utveckla utbildningen i dialog med studenterna och sin vilja att erbjuda undervisning till samtliga studenter oavsett bakgrund på lika villkor.”

– Jag vill börja med att tacka, det känns väldigt bra, kul och överraskande, säger Bo Nilsson. Han fortsätter: Det är svårt att svara på varför just jag har fått priset, men jag hoppas det har att göra med att jag försöker bemöta varje student som individ, och inte ”bara” som en representant för gruppen studenter. Det är förstås viktigt i en undervisningssituation att få till en bra dialog med studenterna, och att de får möjlighet att själva påverka sin lärandesituation.

Jag hoppas på att få möta fler studenter till hösten. Etnologi och kulturanalys blir allt mer aktuellt och efterfrågat ju mer komplext samhället blir. Allt fler studenter är också intresserade av normkritik och här passar etnologi och kulturanalys som hand i handske.

GRATTIS BO!