Berättande och berättelser

I det nutida samhället har det blivit mycket viktigt att ha en berättelse. Inte minst är det i frågor om identitet och uppmärksamhet, att göra sig synlig och trovärdig, som betydelsen av berättelser förs fram. Detta gör också att berättelser är en lättillgänglig och tacksam källa i kulturanalytiska sammanhang: där finns möjligheter att hitta hur människor eller organisationer ser på sig själva och sin omvärld, och vilka egenskaper och erfarenheter de vill förknippas med. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att alla texter inte är berättelser, eller att en berättelse alltid har samma form och innehåll. I det tvärvetenskapliga narrativseminariet jag leder har vi diskuterat vikten av att uppmärksamma den språkliga formen hos de berättelser vi studerar. I det nyutkomna numret av Kulturella Perspektiv (nr 4 2014) har vi skrivit artiklar som tar upp olika aspekter; hur berättarsituationen och samspelet med lyssnare/intervjuare påverkar den språkliga formen, vem som får berätta och hur man skapar auktoritet för sig själv som berättare, hur mycket kan man generalisera från individuella berättelser. Med artiklarna vill vi öka uppmärksamheten på berättelser som del av vardagens kommunikationsformer, och ge bidrag till metoder för att studera berättande i samhällslivet.

Alf Arvidsson

Berättade – uttryck, samspel, förhandlingar

2014-12-19 13.18.02

KP nr 4/2014

Det lider mot jul och tryckpressarna här på universitetet har gått varma. Ytterligare ett nummer av Kulturella Perspektiv har utkommit denna vecka. Nr 4/2014 går under temat Berättande – uttryck, samspel, förhandlingar. I detta nummer kan ni läsa följande artiklar:

Alf Arvidsson och Katarzyna Wolanik Boström – Berättande: uttryck, samspel, förhandling

Daniel Andersson – ”En sån här flummig typ, det har jag då aldrig tänkt att jag skulle bli” Nattativ praktik och identitet i intervjuer med småskaliga ekologiska lantbrukare i övre Norrland

Katarzyna Wolanik Boström – Migrationsberättelser i samspel

Coppélie Cocq – Att intervjua och återberätta: Intervjuer, narrativ interaktion och berättigande

Alf Arvidsson – Berättelse, beskrivning, auktoritet

Asbjørg Westum – Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material

Läs mer om Kulturella Perspektiv eller beställ en prenumeration i julklapp här.

Ny bok om musikskapandets vardag

2014-12-08 16.21.55Idag var det bokrelease på institutionen av Bilder ur musikskapandets vardag: Mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik och redaktör Alf Arvidsson höll en presentation. Antologin innehåller texter om musikskapande på olika områden så som musikaliska genres, populärmusik, folkmusik, tävlingar och festivaler.

Två Umeåetnologer bidrar med två kapitel vardera:

Alf Arvidsson: Komponerande som social process och Musiksskapandets frustrationer. 

Marika Nordström: Berättelser om skapandeprocesser inom populärmusiken och Berättelser om livet som musiker inom populärmusikfältet.

Svininfluensan och berättelsers makt

På institutionen pågår ett stort forskningsprojekt vid namn ”Epidemier, vaccination och berättelsers makt. Kulturell dynamik och förebyggande av smittsamma sjukdomar” som leds av professor Britta Lundgren. Med avstamp i svininfluensan och de farhågor som uppstod 2009 studeras allmänhetens och myndigheters oro och resonemang före, under och efter epidemin och den massvaccination som initierades. Till projektet är även postdoktor Karine Aasgaard Jansen knuten. Karine jämför de olika skandinaviska ländernas inställningar.

Här kan ni läsa en intervju med Britta om projektet.