Vad är etnologi?

Etnologi är ett ämne som går ut på att förstå samhället ur ett kulturperspektiv, det vill säga att ta utgångspunkt i människors erfarenheter, värderingar och genom idéer. Kunskaper om kultur och identitet är viktiga för att förstå hur till exempel kön, etnicitet, sexualitet, klass, religion och ålder påverkar människors liv. Kunskaper i etnologi är viktiga för att kunna ifrågasätta fördomar och vända upp och ned på det som uppfattas som normalt och självklart.

Etnologer försöker förstå vår kultur, det vill säga våra vanor, traditioner, erfarenheter, värderingar och identiteter. Vi studerar berättelser, vardagsögonblick, rutiner, förhållanden till föremål och maktrelationer.
 Som student i etnologi får du bland annat:

  • Lära dig att vända upp och ned på fördomar.
  • Analysera samhället ur ett maktperspektiv.
  • Lära dig etnografiska metoder såsom intervjuer, observationer, text- och bild- 
analys.
  • En bred kunskapsbas som efterfrågas i många olika yrken.

Efter en kandidatexamen i etnologi har du kunskaper och verktyg som är användbara för arbete inom kultursektorn, samhällsplanering, utbildning och forskning. Etnologer finns i många olika verksamheter: utredningar, museer, folkbildning, marknadsanalys, journalism och projektledning för att nämna några.

Vid Umeå universitet forskar vi etnologer inom flera områden, så som musik, genus, åldrande, Norrland och regionala identiteter, teknik, medicinsk humaniora, sport och konsumtion.

Vill du veta mer eller söka någon av våra kurser se vår hemsida för Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Filmen ovan är gjord av Märta Gustafsson, Saga Bengtsson, Sara Eklund, Sara Granberg, Sofia Damren och Viktoria Lindkvist,  studenter på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap.

Etnologiska lästips

Vill du läsa mer om vad etnologi är och hur ämnet vuxit fram kan vi rekommendera böckerna Etnologi: Perspektiv och forskningsfält (Alf Arvidsson) och Vardagslivets Etnologi: Reflektioner kring en kulturvetenskap (Billy Ehn och Orvar Löfgren).

Vill du följa etnologisk forskning och debatt så finns några viktiga tidskrifter och årsböcker.

Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift har sin redaktion i Umeå. Utkommer med fyra nummer per år. Rig utges av Föreningen för Svensk kulturhistoria, utkommer med fyra nummer per år. Här recenseras de flesta avhandlingar i etnologi. Fataburen och Kulturen är två årsböcker som utges av Nordiska Museet resp Kulturen i Lund. De och flera andra årsböcker eller tidskrifter från länsmuseer, t ex Västerbotten, innehåller ofta texter av etnologer. Budkavlen är en svenskspråkig tidskrift för etnologi och folkloristik (som är två separata ämnen i Finland) som ges ut i Åbo.

Ethnologia Scandinavica och ARV:Nordic Yearbook of Folklore är årsböcker på engelska som täcker aktuell forskning i och om de nordiska länderna. Ethnologia Europea (2 nummer per år) och Cultural Analysis är knutna till den internationella organisationen SIEF, International Society for Ethnology and Folklore. Dessutom finns en mängd internationella specialtidskrifter och mer tvärvetenskapliga tidskrifter, t ex den svenska Culture Unbound.

Annons

Lämna en reflektion

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s